Annonse grønn dame biografi

GRATIS STARTPAKKE

Kom i gang med din livshistorie

Du trenger ikke være forfatter eller kjendis for å fortelle om livet ditt.

Alle har en historie å fortelle. Og det er bare du som kan fortelle det du har erfart og minnes - det du kan og vet.

Det er lettere enn du tror!

Minnelosens startpakke

gir inspirasjon til å komme i gang. Den viser deg hvordan du går fram for å fortelle om en langt liv.

Startpakken kommer på e-post. Ti minutter om dagen i tre dager, og du er i gang med din historie.

Du trenger ikke være god til å skrive!

Startpakken er gratis.

Annonse mann med nettbrett
Minnelosen - Trude Evenshaug

“Tusen TAKK! Jeg har lenge tenkt på å skrive ned min livshistorie, men jeg har egentlig ikke visst hvordan jeg skulle gripe det an. For omfattende.

Men, du gjør det jo så enkelt. Etterhvert som jeg leser det du skriver dukker minnene fram, levende bilder helt fra barndommen. Virkelig nyttig for meg.

Gleder meg til å ta fatt.”

Minnelosen - Trude Evenshaug

“Takk for starthjelp og takk for mange fine råd. Jeg synes jeg har kommet godt i gang og når det stopper opp er mailene dine gode å ha”

Minnelosen - Trude Evenshaug

“Kjempe flott! Du får meg til å huske ting jeg trodde jeg hadde glemt! Dette kan jeg virkelig anbefale :-)”

"Folk som har levd en stund, får ofte behov for å se seg tilbake. Å ta det behovet på alvor, tror jeg gir økt frimodighet i møte med framtida og det som kommer.

Hverdagsmenneskers minner og erfaringer er kilder til innsikt og forståelse. Formidling mellom generasjonene er verdifullt, både for enkeltmennesker og samfunnet."

Trude Evenshaug

Kåre M Hansen paperback UTEN SVART BAK med smalt omriss
Trude underviser

Minnelosen

Minnelosen Trude Evenshaug er forskerutdannet pedagog. Hun har lang erfaring i å undervise og veilede folk som lærer og utvikler seg. 

"Alle har en historie å fortelle. Jeg hjelper deg å fortelle din - før det er for sent."

Trude Evenshaug, Minnelosen