Om oss

Minnelosen er et familieforetak som drives av Trude Evenshaug og hennes ektemann Tom Egil. Minnelosen tilbyr nettkurs i livshistorieskriving og bistår kursdeltakere i å lage bok av deres historie.

Trude etablerte Minnelosen i 2019. Siden da har flere tusen interesserte fortellere mottatt gratis starthjelp fra Minnelosen. Omlag 150 har deltatt på kurs, og vi erfarer at Minnelosens metode fungerer. Mange kursdeltakere har overrasket sine nærmeste (og seg selv ...!) med boka om sitt liv. Tom Egil ble involvert i driften av Minnelosen i 2023. 

Trude sier dette om sine ønsker med Minnelosen:

"Jeg har etablert Minnelosen fordi jeg ønsker å hjelpe folk som vil fortelle livshistorien sin.

Jeg tror at historisk kunnskap og bevissthet gjør oss klokere, og at hverdagsmenneskers minner og erfaringer er kilder til innsikt og forståelse. Jeg tror også at formidling mellom generasjonene er verdifullt, både for enkeltmennesker og samfunnet.

Folk som har levd en stund, får ofte behov for å se seg tilbake, reflektere over og komme til rette med det som har vært. Å ta det behovet på alvor, tror jeg gir økt frimodighet i møte med framtida og det som kommer."


FÅ HJELP TIL Å KOMME I GANG

 

Trudes historie

Jeg er forskerutdannet pedagog. Jeg har lang erfaring med undervisning og veiledning av folk som lærer og utvikler seg. Jeg har veiledet mange hundre pedagogikk- og lærerstudenter, og jeg har en doktorgrad i pedagogisk historie. I tillegg har jeg yrkesbakgrunn fra journalistikk og kommunikasjon.

Jeg har alltid vært interessert i slekt og historie. Når jeg har studert og forsket, har jeg vært spesielt opptatt av hvordan samfunnet før og nå har tenkt om barns oppvekst og utdanning. Måten vi organiserer skolen på, viser hvilke drømmer, ambisjoner og engstelser vi har for framtida. Det gjør pedagogisk historie spennende.

En av mine oldefedre etterlot seg en notatbok som hadde overskriften, Husmannsgutens livshistorie. Oldefar var født i Trøndelag i 1874. I notatene forteller han om oppveksten og en klassereise fra utsatt husmannsgutt til respektert gårdbruker. Det ble også gjort et lydbåndopptak, der han forteller om livet sitt.

Notatboka og lydopptaket er familieklenodier som gir etterkommerne til oldefar innsikt i familiehistorien. Men de er også kilder til kunnskap om det norske samfunnets utvikling fra standssamfunn til velferdsstat. Familiehistorien er en historie om Norge.

Oldefars historie bidro til ideen om å etablere Minnelosen. Navnet er inspirert av en annen av mine oldefedres virke. Han var los.

Våren 2019 flyttet Tom Egil og jeg til loshavna Nevlunghavn på sørspissen av Vestfold. Mine forfedre i mange generasjoner var loser i Nevlunghavn. Formødrene bestyrte hjemmene og var småbrukere. Flere ble tidlig enker, for arbeidet på sjøen var farlig.

I Nevlunghavn møtes himmel og hav, natur og kultur. Veien ut hit følger raet som isen etterlot seg. Raet stuper i sjøen på rullesteinsstranda Mølen, der steinene ble brukt til gravrøyser av mennesker som bodde her i jernalderen og i vikingtida. 

Utflukter hit gir luft til tanken og mat til minnet.

Tom Egil

er litteraturviter, bokanmelder, journalist og forfatter.

Alle har en historie å fortelle

Minnelosen

Trude underviser